ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน