ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน