ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน