ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน