ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน