ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน