ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่แมม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
11 โรงเรียนรัปปาปอร์ต สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน