ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน