ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน