ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดอมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน