ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน