ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน