ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
15 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
16 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน