ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน