ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 98.84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.9 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.3 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67.46 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65.9 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63.7 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 59.4 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 51.01 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน