ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน