ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.6 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.6 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72.8 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.8 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.6 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน