ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64.25 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63.5 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน