ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน