ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
20 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน