ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89.66 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน