ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน