ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน