ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65.4 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน