ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดอมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน