ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
7 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
8 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน