ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 22 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 18 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 16 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 14 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 12 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
16 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
17 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
18 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน