ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 42 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 42 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 34 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 18 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 16 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 12 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน