ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 16 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 12 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
15 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
16 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
17 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
18 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
20 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน