ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน