ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน