ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน