ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
11 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน