ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน