ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 41 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 32 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 31 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
20 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน