ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 39 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 37 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 24 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 19 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 16 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน