ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน