ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน