ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60.8 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน