ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน