ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน