สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่ปั๋ง 29 9 13 3 51
2 บ้านหนองไคร้ 28 13 5 4 46
3 สันทรายหลวง 27 14 5 8 46
4 วัดแม่แก้ดน้อย 24 16 9 5 49
5 บ้านบวกเปา 22 6 2 2 30
6 สบเปิงวิทยา 17 20 8 6 45
7 สันป่าสักวิทยา 17 8 2 2 27
8 บ้านแม่โต๋ 17 5 4 1 26
9 บ้านแจ่งกู่เรือง 16 14 7 5 37
10 บ้านนาบุญโหล่งขอด 15 6 2 4 23
11 บ้านหลักปัน 14 7 2 5 23
12 สันมหาพนวิทยา 13 9 8 2 30
13 บ้านริมใต้ 13 6 1 3 20
14 บ้านแม่สา 13 5 4 4 22
15 บ้านร่มหลวง 13 5 2 3 20
16 บ้านทุ่งโป่ง 12 16 3 3 31
17 ร่ำเปิงวิทยา 11 12 12 4 35
18 บ้านหนองหาร 11 3 0 0 14
19 บ้านแม่ยางห้า 10 7 12 2 29
20 บ้านแม่โจ้ 9 11 4 5 24
21 บ้านแม่ไคร้ 9 10 1 1 20
22 ชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ 9 7 2 2 18
23 บ้านหลวง 9 2 3 3 14
24 บ้านเจดีย์แม่ครัว 8 15 3 7 26
25 วัดงิ้วเฒ่า 8 11 6 2 25
26 ป่าจี้วังแดงวิทยา 8 5 2 1 15
27 บ้านท่าเกวียน 8 3 1 1 12
28 บ้านบ่อแก้ว 8 2 5 6 15
29 บ้านแม่ตะละ 8 2 2 0 12
30 บ้านป่าตุ้ม 8 1 0 1 9
31 บ้านปางขุม 8 0 0 4 8
32 บ้านปลาดาว 7 6 3 0 16
33 บ้านศรีบุญเรือง 7 4 7 2 18
34 บ้านแม่ขะปู 7 4 0 0 11
35 บ้านแม่ย่อย 7 1 0 1 8
36 ป่าแป๋วิทยา 6 10 8 3 24
37 บ้านแม่เหียะ 6 6 3 4 15
38 บ้านสันกลาง 6 5 3 2 14
39 บ้านหนองปลามัน 6 3 4 4 13
40 บ้านน้ำริน 6 2 2 0 10
41 บ้านพระนอน 6 1 0 2 7
42 บ้านศาลา 6 1 0 1 7
43 บ้านปง 5 6 2 2 13
44 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 5 1 0 11
45 บ้านสันพระเนตร 5 5 0 0 10
46 วัดบ้านเหล่า 5 4 5 2 14
47 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 5 4 3 2 12
48 ชุมชนวัดช่อแล 5 4 0 2 9
49 วัดท่าข้าม 5 3 3 3 11
50 บ้านเมืองกื้ด 5 3 0 3 8
51 บ้านแม่แฝก 5 2 1 1 8
52 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 5 1 7 1 13
53 บ้านเป้าวิทยาคาร 5 1 4 0 10
54 บ้านสันศรี 5 1 2 0 8
55 บ้านแม่ปาคี 4 7 3 0 14
56 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 4 7 1 0 12
57 บ้านแม่แว 4 6 2 2 12
58 บ้านป่าลาน 4 5 7 2 16
59 บ้านต้นผึ้ง 4 5 2 0 11
60 วัดยั้งเมิน 4 4 3 4 11
61 บ้านต้นรุง 4 4 3 0 11
62 วัดปางมะกล้วย 4 4 1 2 9
63 บ้านศรีงาม 4 4 1 1 9
64 บ้านบวกหมื้อ 4 4 0 1 8
65 พร้าวบูรพา 4 3 5 2 12
66 มูลนิธิมหาราช 5 4 2 0 0 6
67 บ้านปางกว้าง 4 1 3 0 8
68 บ้านบวกจั่น 4 1 1 0 6
69 บ้านปางห้วยตาด 4 1 0 0 5
70 บ้านแม่ตะมาน 3 8 1 5 12
71 บ้านป่าติ้ว 3 7 1 2 11
72 บ้านหนองปิด 3 5 3 4 11
73 วัดบ้านป้อก 3 5 3 0 11
74 บ้านสันปง 3 4 5 1 12
75 บ้านห้วยเกี๋ยง 3 4 4 1 11
76 บ้านแม่ลานคำ 3 4 1 1 8
77 ชุมชนบ้านโป่ง 3 3 3 1 9
78 บ้านขุนแจ๋ 3 3 2 1 8
79 บ้านกาดฮาว 3 3 1 1 7
80 ชุมชนบ้านดง 3 3 0 2 6
81 บ้านกิ่วเสือ 3 3 0 0 6
82 บ้านป่าไหน่ 3 2 2 0 7
83 วัดทุ่งหลวง 3 2 1 0 6
84 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 3 2 0 1 5
85 บ้านโปง 3 2 0 1 5
86 สหกรณ์ดำริ 3 1 5 1 9
87 บ้านช้างใน 3 1 2 1 6
88 บ้านป่าเหมือด 3 1 1 1 5
89 ประดู่วิทยา 3 1 0 0 4
90 วัดสันคะยอม 3 0 1 0 4
91 วัดสันทรายมูล 3 0 0 0 3
92 วัดปางเติม 2 5 4 3 11
93 สันป่าตึงวิทยาคาร 2 3 0 0 5
94 บ้านแม่เลา 2 2 2 2 6
95 หนองหล่มวิทยาคาร 2 2 2 0 6
96 บ้านปางไฮ 2 2 1 0 5
97 วัดห้วยไร่ 2 2 0 0 4
98 บ้านป่าบง 2 1 3 0 6
99 บ้านหัวฝาย 2 1 2 2 5
100 บ้านหนองมะจับ 2 1 1 0 4
101 ป่าบงห้วยฮ่าง 2 1 0 0 3
102 วัดแม่เลย 2 0 1 2 3
103 บ้านห้วยบง 2 0 1 1 3
104 บ้านกองแหะ 2 0 1 0 3
105 บ้านดอนแก้ว 1 4 0 2 5
106 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 1 3 6 0 10
107 บ้านสันคะยอม 1 3 3 2 7
108 ชุมชนบ้านแม่สาบ 1 3 2 0 6
109 เชียงใหม่มัธยม 1 3 2 0 6
110 บ้านปางไม้แดง 1 3 0 2 4
111 วัดทรายมูล 1 3 0 1 4
112 วัดแม่กะ 1 3 0 1 4
113 บ้านสะลวงนอก 1 2 6 3 9
114 บ้านโป่งแยงใน 1 2 3 0 6
115 บ้านทับเดื่อ 1 2 2 0 5
116 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 2 1 1 4
117 บ้านท่ามะเกี๋ยง 1 1 3 1 5
118 บ้านป่าก้าง 1 1 2 0 4
119 บ้านโป่ง 1 1 0 2 2
120 บ้านป่าฮิ้น 1 1 0 0 2
121 บ้านเมืองขอน 1 1 0 0 2
122 ภูดินวิทยา 1 0 1 0 2
123 สันป่ายางวิทยาคาร 1 0 0 0 1
124 บ้านผึ้ง 0 3 1 3 4
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 3 1 2 4
126 วัดหนองออน 0 2 2 2 4
127 บ้านแม่แสะ 0 2 1 0 3
128 วัดอมลอง 0 1 1 2 2
129 บ้านห้วยน้ำจาง 0 1 1 1 2
130 ประชาสามัคคีวิทยา 0 1 1 1 2
131 บ้านหนองบัวหลวง 0 1 1 0 2
132 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2 0 1 1 0 2
133 บ้านผาหมอน 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่แต 0 1 0 0 1
135 บ้านแม่แมม 0 1 0 0 1
136 รัปปาปอร์ต 0 1 0 0 1
137 วัดนาเม็ง 0 0 1 1 1
138 บ้านปางฮ่าง 0 0 1 0 1
139 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 1 0
140 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 0 0 0
รวม 723 531 317 210 1,571