สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียน    
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียน    
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียน    
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียน    
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - โรงเรียน 1. เด็กชายsadsadsa  dsad
 
1. นายaaaa  aaa
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียน    
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียน    
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียน    
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียน    
10 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียน    
11 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียน    
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียน    
13 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียน