ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน