ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74.38 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 46.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
12 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน