ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน