ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสะแกงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน