ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 53.2 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน