ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
12 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
15 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน