ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 48.98 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 46.31 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 44.65 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 38.64 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 21.31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน